Velkommen

Mennesker er de mest verdifulle ressursene i enhver bedrift og organisasjon

Ved å satse på disse ressursene, kan du få enorme fordeler i markedet. Vi forandrer våre omgivelser gjennom å forandre oss selv. Investering i personlig utvikling og økt kommunikasjons kompetanse vil din bedrift være best mulig istandsatt til å møte nye utfordringer.

Her er en kort presentasjon av hva vi kan levere. Våre kunder ser på vår allsidige kompetanse og erfaring som veldig positivt og vi er tilpasningsdyktig til å kunne bejene de fleste bransjer i arbeidslivet.

Ta kontakt for en hyggelig samtale og la oss se om vi kan hjelpe deg og din bedrift.

kontakt

Kommunikasjon!

Definisjon på kommunikasjon:
«Vår evne til å forstå, og vår evne til å gjøre oss forstått»

Kommunikasjon handler like mye om å forstå andre som å gjøre seg forstått. Utgangspunktet for god kommunikasjon er å forstå seg selv og hvordan man oppfattes av andre.

Vi leverer en mengde ulike kommunikasjonskurs tilpasset deres behov.

 • Bedre kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Kommunikasjon i adferds basert salg og service
 • Markedskommunikasjon

 

 

 

Persolog Personprofil

Hva er unikt med persolog® Personprofil?

 • Persolog hjelper deltakerne til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring, mer enn å definere.
 • Persolog personprofiler bygger på hvordan du oppfatter deg selv i en gitt sammenheng.
 • Alle persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
 • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

Få økt trivsel og bedre resultater i jobb og privatliv

Med økt kunnskap og bevissthet om egne holdninger og atferd forbedrer du dine påvirkningsevner.

 • Få nye perspektiver på egne og andres handlingsmønstre og dermed økt handlingsrom.
 • Du vil gjenkjenne dine egne styrker og svakheter når du samspiller med andre.
 • Du vil utvikle ideer og strategier du kan bruke i hverdagen.
 • Persolog Personmodell gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en fasit.

persolog® Personmodell gir bedre forståelse av egne og andres behov. Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K.

Mennesker som hovedsakelig viser en direkte atferdsstil (D) motiveres gjerne av å løse problemer og å oppnå raske resultater.

Mennesker som hovedsakelig viser influerende atferdsstil (I) motiveres gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest tanker og følelser på en optimistisk måte.

Mennesker som hovedsakelig viser en stabil atferdsstil (S) motiveres gjerne av å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.

Mennesker med en kvalitetssøkende atferdsstil (K) motiveres gjerne av å strekke seg etter høye standarder.

Heller enn å definere, gir persolog Personprofiler hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.

Jeg bruker ofte Persolog Personprofil som underlag i mine adferdsbaserte kurs.

Ta kontakt for mer informasjon

 

Det er også mulig å ta en Persolog Personprofil

 i sammen med en personlig samtale, på skype.