Persolog Personprofil

Persolog Personprofil

En metode for å forstå seg selv og andre:

- Finn din grunnleggende adferdstendens

- Utnytt dine sterke sider

- Forså andres adferd bedre

Denne analysen som er den mest detaljerte kan bestilles i flere moduler både elektronisk og på papir.

Del I: Atferdsanalyse
Grunnlaget for tolkningen er to spørreskjemaer som måler atferd i en spesifisert situasjon (for eksempel jobb/avdeling/familie). Resultatene føres inn i tre diagrammer. Hvert diagram legger så grunnlaget for det enkelte tolkningsnivå.

Del II: Forstå grafene

Tolkningsnivå 1: forstå persolog personprofiler

Det første tolkningsnivået gir informasjon om den typiske atferden for de fire personlighetsdimensjonene og dermed også den dominerende atferdstendensen. Med andre ord forteller den hva det betyr å helle mot hhv. Dominant, Interaktiv, Stabil og Kvalitetssøkende atferd.

Tolkningsnivå 2: tilpasse seg i et dynamisk miljø 
Det andre tolkningsnivået beskriver intensjonen bak atferd. Målet med denne analysen er å lære å tilpasse seg omgivelsenes stadig vekslende krav.

Tolkningsnivå 3: Indre, rasjonelt system 
På tolkningsnivå 3 blir det referert til vårt indre, rasjonelle system. Spørsmålet som forsøkes besvart her er: hvilke personlige overbevisninger bestemmer atferden min og på hvilke områder hindrer de vellykket atferd?

Tolkningsnivå 4: utvikle suksess-strategier
Tolkningsnivå 4 kaster lys over de 20 forskjellige atferdsmønstrene i persolog personprofil. Hver atferdstendens beskrives i 13 steg som i sin tur evalueres av kandidaten.

Tolkningsnivå 5: redusere stressnivå 
Tolkningsnivå 5 berører stress. Stressnivået identifiseres vha. en komparativ analyse og hovedstressorene bestemmes.

Tolkningsnivå 6: persolog personprofiler og valg av øvelser 
De første fem tolkningsnivåene jobber med effektiv atferdsstyring. Det sjette tolkningsnivået berører emnet ’persolog personprofiler og valg av øvelser’. Hvor utpreget en atferdsdimensjon er, legger føring på hvilke øvelser som passer best.

Tolkningsnivå 7: selvstyrte arbeidsteam 
Tolkningsnivå 7 fullfører persolog personprofiler ved å legge til et aspekt på samarbeid i team.

Del III: Refleksjon
Fyldig dokumentasjon gir hjelp til reflektering over individuelle tolkninger:
Atferdstilpasning er mulig ved bevisstgjøring av intensjoner og mål. Dette kan gjøres vha. Intendo-kortene.

  • Gjenkjenne og revurdere handlingsbarrier
  • Reflektere over atferd i konfliktsituasjoner
  • Lokalisere stress og utarbeide strategier for å mestre dette
  • Gjennomgang av handlingsmønstre
  • Analysere og revurdere samarbeid