En vesentlig faktor på veien for å bli den beste utgaven av deg selv, er å forstå egen adferd!

Vi bruker Persolog personfaktormodell som gir en analyse av egen adferd og et solid redskap for å forstå andre og deres adferdsmønster