Jeg hjelper deg i prosessen med å finne riktig person til din bedrift

Riktige ansettelser kan bidra til å forbedre bedriftens resultater, øke trivselen og engasjementet blant de ansatte, redusere kostnader og forbedre bedriftens omdømme.

Når du ansetter en person, forventes du at vedkommende har riktig kompetanse for stillingen. En person med riktig kompetanse vil være i stand til å utføre oppgavene sine på en effektiv og produktiv måte.
Når man ansetter noen som passer inn i bedriftens verdier og kultur, kan dette bidra til å øke trivselen og engasjementet blant de ansatte. Dette kan igjen føre til en mer harmonisk arbeidsplass, økt produktivitet og bedre resultater.
Hvis man ansetter noen som ikke har riktig kompetanse eller ikke passer inn i bedriftens kultur, kan dette føre til tap av tid, penger og ressurser. Bedriften må da bruke ekstra tid og ressurser på å trene og utvikle den ansatte, eller i verste fall avslutte arbeidsforholdet og starte rekrutteringsprosessen på nytt.
Ansettelser kan også påvirke bedriftens omdømme. Hvis bedriften gjør dårlige ansettelser, kan dette føre til at kundene mister tillit til bedriften og at bedriftens omdømme lider. På den annen side kan riktige ansettelser føre til positive tilbakemeldinger fra kunder og økt omdømme.