Salg handler helt enkelt om å hjelpe noen til å se et behov eller problem, for deretter å presentere en løsning på dette.

Utfordringen er ofte at man selger lettere til noen typer mennesker en andre. På spøk sier vi ofte at man må finne de kundene som har vært på samme salgskurs som oss. Men det er jo ikke slik.  Sannheten er at ulike mennesker har ulike behov, noen må bli begeistret for produktet eller tjenesten, andre har mer behov for å føle trygghet. Disse vil gjerne innhente mye informasjon om produktet eller tjenesten før et kjøp.

Vi som selgere kan ikke begrense oss til bare å selge til en favoritt type kunde. Vi må tilpasse vår kommunikasjon slik at vi er i stand til først å forstå kundens behov, for deretter å presentere vår løsning. Og vi må presentere vår løsning på en slik måte at kunden opplever at vi dekker hans behov på best mulig måte.

Fornøyde kunder, vår beste reklame


Fokuset på våre salgskurs er derfor ikke bare lære deg å pushe produkter for å oppnå mest mulig kortsiktig profitt, men heller å forstå kunden og hans behov slik at vi kan presentere den løsningen som gagner kunden best. På denne måten bygger vi langsiktige kunderelasjoner. En god handel er en handel hvor begge parter opplever at de har gjort en god handel. Målet er alltid å tilføre verdi, og når kundene opplever dette kommer de tilbake. Det er viktig å forstå salg og dynamikken i salgsprosessen, men det er like viktig å forstå kunden og hvordan ulike kunder har ulike behov.