Det er en spennende prosess når man skal gå fra å være en gruppe mennesker til å bli et team. En gruppe mennesker som for eksempel en vennegruppe består av ulike mennesker som med sine personligheter og ulikheter gjør gruppen fargerik. For å bevare vennskapet er det ofte slik at noen må man ta i mindre doser, og andre tolererer man bedre. Men for å bevare vennskapet handler det mye om å gi og ta.

Når man skal forandre en gruppe til et team, så handler det ikke lenger om kun å tolerere hverandre. Nå må vi kartlegge ulikheter og finne hva den enkelte er sterk på, og hvor man ikke er så dyktig. Deretter må man få dette teamet til utfylle hverandre, spille hverandre gode og sammen se laget vinne. En vanlig definisjon på et team er at «to eller flere mennesker er gjensidig avhengig av hverandre for å nå et felles mål.»

Ulikheter som kan oppleves som en irritasjon og utfordring, vil man nå se på som en styrke, og noe som utfyller laget, og gjør teamet sterkere for å mestre de utfordringene teamet er satt til og å løse.

En kartlegging med Persolog adferdsprofil er et godt utgangspunkt for å finne teamdeltagernes styrker og svakheter.

Når det er gjort kan vi gå videre med målsetting og fremdriftsplan.