Vær bevisst på hvordan du oppfattes av andre

Vi bruker Persolog personfaktormodell som gir en analyse av egen adferd og et solid redskap for å forstå andre og deres adferdsmønster

Get Started

Referanser