Foredrag

Pål leverer foredrag som er faglig forankret, levert med energi og humor.

Hvordan bli den beste utgaven av deg selv.
Hva er gull, og bør foredles, hva er gråstein og bør slutte å få næring?
Viktigheten av å jobbe med seg selv, og ikke alle andre.
Hvordan små justeringer i våre holdninger kan utgjøre stor forskjell.
En presentasjon av ulike mennesketyper, hvordan de kommuniserer og hva er deres reaksjonsmønster.